Pivné poháre a kalichy

Sydney

Dizajnový pohár určený pre Nealkoholický ERB a ERB Tmavý špeciál 13%