Kontakt

ERB – Eduard Rada Breweries, s. r. o.

Novozámocká 2,
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

Email:
GPS: 48.458508,18.893563

IČO: 36830933 / DIČ: 2022438319 / IČ DPH: SK2022438319

Podnikateľský subjekt je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13583/S. Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Banskobystrický kraj. Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1. Email:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom. Ul. SNP 610/120, 965 01 Žiar nad Hronom. Email: