Kontakt

ERB – Eduard Rada Breweries, s. r. o.

Novozámocká 2,
969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

Email: info@pivovarerb.sk
GPS: 48.458508,18.893563

IČO: 36830933 / DIČ: 2022438319 / IČ DPH: SK2022438319

Podnikateľský subjekt je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13583/S. Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Banskobystrický kraj. Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1. Email: bb@soi.sk
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom. Ul. SNP 610/120, 965 01 Žiar nad Hronom. Email: riaditel.ZH@svps.sk

Pivovar

Ing. Jozef Sivák
V prípade záujmu o obchodnú spoluprácu neváhajte kontaktovať nášho generálneho riaditeľa.

+421 456 789 551
obchod@pivovarerb.sk

Reštaurácia

Na rezerváciu stola v našej reštaurácii môžete využiť online formulár prípadne nás kontaktovať telefonicky.

+421 45 692 11 47
prevadzkar@pivovarerb.sk

Marketing

V prípade návrhu na akúkoľvek marketingovú spoluprácu kontaktujte naše oddelenie.

+421 905 446 901
marketing@pivovarerb.sk

Divadlo

Inšpirujte nás, ak máte nápady na hudobné či divadelné predstavenie.

+421 905 446 901
kultura@pivovarerb.sk


Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať pomocou emailu, telefonicky alebo pomocou formulára nižšie.

info@pivovarerb.sk