Pivné poháre a kalichy

Sensorik

Someliérsky kalich na použitie s prvým slovenským špeciálom ERB Braxatoris