Všade dobre


Archív — 15. apríl 2016

Manželia Grétka a Gusto prídu o svoj byt a ocitnú sa na ulici. Ich jediným útočiskom sa stáva auto.

Ako sa s novou situáciou dokážu vysporiadať?

Foto: ©Lužina