Komédia 3×2


Aktuality — 17. november 2017

Posledné predstavenie tohto roku sa odohralo 17. novembra 2017. Komédia, ktorá rozosmiala, ale aj poukázala na neduhy manželstva. Csongor Kassai a Zuzana Martinková nás preniesli naprieč obdobiami manželstva, ktoré vystriedali rôzne miesta, až sa skončilo na cintoríne. Smiech nenechal na seba dlho čakať a svoje predstavenie obohatili aj o piesne. Hádky striedali udobrovania a kompromisy. No nakoniec zvíťazila láska ku svojmu partnerovi.

Foto: ©Lužina