Lipa spieva Lasicu


Aktuality — 27. október 2017

Už po druhýkrát tohto roku (27. októbra 2017) k nám prijal pozvanie Peter Lipa s kapelou a prekvapením v osobe Milana Lasicu. Pán Lipa neskrýval nadšenie z publika a svoj precítený spev dopĺňal o menšie príbehy. Inak tomu nebolo ani vtedy, keď na pódium prišiel pán Lasica, ktorí svojimi vtipmi a príhodami rozosmial každého v divadle. Nezostalo len pri slovách a pán Lipa s pánom Lasicom si spolu zaspievali tri pesničky.

Foto: ©Lužina