Hľadá sa nový manžel


Archív — 5. marec 2011

Komédia prevlekov plná originálnych nápadov a gagov pobavila a rozosmiala divákov každej generácie. Jednoduchý príbeh, doplnený chytľavou balkánskou hudbou, sa začal v byte vdovy Zdenky (Zuzana Tlučková), ktorá má už dosť samoty a rozhodne sa nájsť si nového manžela pomocou inzerátu. Situáciu chce využiť jej dlhoročný sused (Marián Labuda ml.). Požiada svojho kamaráta z detstva (Jozef Pročko), toho času bezdomovca, aby zahral budúcich nápadníkov tak, že ich vdove zhnusí a tým pripraví situáciu pre neho ako jediného možného kandidáta na ženenie. Majster prevlekov však tiež vidí svoju životnú šancu v tom, že si ľsťou získa Zdenkine srdce… Pre koho sa nakoniec bravúrne klamaná vdova rozhodne?

Uskutočnené: 5. Mar. 2011, 17:00