Audience


Archív — 5. december 2014

Slovenská premiéra slávnej hry Václava HAVLA v podaní legendárneho Jana POTMĚŠILA a Jakuba ŠPALKA.

Predstavenie sa uskutočnilo: 05. Dec. 2014, 19:00
Foto: ©Lužina